Nettverkspakker for husstandar - ferdig installert
Kobling av IP-telefon etc gjennom lokal brannmur
Slette innboks / fikse synkronisering Outlook
Innstillingar for DNS og e-post